دسته: آشنایی با شهربازی های ایران

احداث بزرگترین شهربازی یزد

در سال‌های اخیر ساختار اقتصادی شهرداری‌ها و نقش سازمان‌های سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی در شهرداری‌ها تقویت شده است تا با ایجاد فرآیند مناسب زمینه سرمایه گذاری در شهرها را فراهم کنند. به گزارش خبرنگار ایمنا، همواره سرمایه گذاری شهری یکی از بنیان‌های اقتصادی شهر به شمار می‌رود به...